Algemene Voorwaarden

1. TweeNul-spel is aangeboden door NDC mediagroep, gevestigd in Nederland. Deelname aan het spel is alleen mogelijk na acceptatie van deze algemene voorwaarden en andere regels betreffende het spel. Tenzij anders bepaald door wet- of regelgeving, (i) is Nederlands recht van toepassing op de relatie tussen deelnemer en NDC mediagroep, met betrekking tot alle aspecten van uw deelname aan het spel; en (ii) is in geval van een geschil de rechter in Groningen, Nederland aangewezen als enig bevoegd rechter.

2. Het TweeNul-spel zou in sommige landen kunnen worden aangemerkt als een kansspel, dat bij de wet verboden is. NDC mediagroep heeft het recht om naar eigen inzicht het spel te beëindigen voor deelnemers in enig land als om welke reden dan ook blijkt dat het spel een mogelijke inbreuk zou maken op lokaal geldende wetgeving omtrent (kans-)spelen en gokken, of enig andere wetgeving, ofwel als NDC mediagroep hierover geïnformeerd wordt door het bevoegd gezag.

3. Om aan TweeNul-spel te kunnen deelnemen dient de deelnemer NDC mediagroep te voorzien van alle juiste gegevens op het moment dat daarnaar wordt gevraagd. In gebreke blijven bij het opgeven van de juiste informatie betekent dat je niet kan deelnemen aan het spel, danwel dat je deelname (tijdelijk) wordt gestaakt of beëindigd.

4. Alle door jou opgegeven (persoonlijke) informatie wordt door NDC mediagroep verwerkt met als doel het spel met je te spelen, informatie te geven op de website (zoals standen, winnaars, uitslagen) en voor statistische doeleinden. Hierbij geef je NDC mediagroep nadrukkelijk toestemming om benodigde gegevens op de website te publiceren. Indien je expliciet aangeeft over andere spellen van NDC mediagroep geïnformeerd te willen worden, kunnen je gegevens ook voor deze doeleinden worden gebruikt. In het geval je vragen hebt over de verwerking en het gebruik van je persoonlijke gegevens, kun je contact opnemen met info@tweenul.nl.

5. NDC mediagroep kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit je deelname aan het spel, de beëindiging van je deelname of de (tijdelijke) uitsluiting, bijvoorbeeld in geval van (juridische) actie van het bevoegd gezag of claims van derden, (tijdelijke) uitval van internetverbindingen, niet uitbetalen van prijzen in het geval NDC mediagroep geïnformeerd wordt over een mogelijk in gebreke blijven jegens lokale wetgeving, of welke beslissing van NDC mediagroep dan ook ten aanzien van je deelname aan het spel.

6. Hoewel NDC mediagroep grote zorgvuldigheid betracht ten aanzien van publicatie van informatie op TweeNul.nl, kan NDC mediagroep niet garanderen dat de informatie in alle gevallen correct en compleet wordt weergegeven, aangezien informatie zeer frequent verandert en bepaalde informatie door derden wordt geleverd. NDC mediagroep kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele onjuistheid of incompleetheid van informatie op TweeNul.nl (waaronder onder meer uitslagen, standen en winnaars) of voor onjuiste verwerking van informatie. NDC mediagroep kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die middels een hyperlink via TweeNul.nl te benaderen zijn.

7. Winnaars van het spel worden via de site bekend gemaakt. Aan de uitslagen, standen en winnaars die op TweeNul.nl worden gepubliceerd kunnen geen rechten worden ontleend. Met betrekking tot standen, individuele scores of winnaars en omtrent andere zaken kan NDC mediagroep in voorkomende gevallen eenzijdig bindende beslissingen nemen. Correspondentie hierover is niet mogelijk.

8. Intellectueel eigendomsrecht rond het TweeNul-spel en alle relevante informatie, waaronder de TweeNul-website berust bij NDC mediagroep.