Hans Heering: Wat is realiteit?

Geplaatst:

Ik ben een bewaarderig type en af en toe snuffel ik even in mijn Venekloeten- of SV Dedemsvaart doos. In mijn voetbaldoos vond ik een analyse van Tim Berghuis. Ken jij de toenmalige journalist van de Dedemsvaartse Courant nog? De analyse werd gepubliceerd in de Dedemsvaartse Courant van 23 oktober 2002. Onder de kop “Voetbalclubs verstoppen zich voor realiteit” zet hij uiteen waarom de Dedemsvaartse voetbalclubs SV Dedemsvaart en SCD ’83 zouden moeten fuseren.

“Positief nieuws uit voetballand. EMMS en Lutten denken hardop na over een fusie tussen beide verenigingen”, zo begint hij. Daarna volgt een verhaal over een “slopend conflict op de Balk” en over hoe zinvol het wel niet zou zijn als de clubs uit Balkbrug en Dedemsvaart eens zouden nadenken over een fusie.  De ambitie van de Dedemsvaartse voetbalclubs – voetballen op tweede klasse niveau – zou ook alleen maar mogelijk zijn als de clubs zouden samengaan, waarbij SV Dedemsvaart er nog even fijntjes aan wordt herinnerd dat de club 4e klasse speelt tegen “nietige verenigingen als Broekland en Haarle”.

Wijs advies

“De wens van de clubs om op 2e klasse niveau te voetballen lijkt groter dan de realiteit aangezien de tijd de clubs waarschijnlijk zal inhalen”, zo schrijft Tim. Volgens hem valt op termijn niet aan een fusie te ontkomen en hij verwijst de Avereester voetbalclubs voor advies naar EMMS en Lutten. “Een wijs advies ligt voor het oprapen”, aldus Berghuis. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hij er destijds van uit ging dat het fusievoorstel een hamerstuk zou worden. Hoe anders liep het. In Lutten en Slagharen is het ook bij hardop denken gebleven, zoals we dat bij meer verenigingen uit onze omgeving hebben gezien. Ook in Dedemsvaart is hard nagedacht over een fusie. Wel ging ging de voetbaljeugd en de voetbalvrouwen van SV Dedemsvaart en SCD ’83 in 2011 verder als JVC Dedemsvaart.

Prestatievoetbal

Tot een fusie tussen EMMS en Lutten is het toen niet gekomen. Ook later werden door beide verenigingen diverse besprekingen gevoerd over de vraag of de bestaande samenwerking voor wat betreft de jeugd (JCLE) niet zou kunnen leiden tot een fusie. Met toestemming van de ledenvergaderingen werd in 2015 een fusiecommissie ingesteld, waarna aan de leden het fusievoorstel werd voorgelegd. Bij SC Lutten zag men de fusie wel zitten. Van de 109 stemgerechtigde SC Lutten leden stemden 89 leden voor de fusie. Bij EMMS stemden 113 van de 185 aanwezige en stemgerechtigde leden voor de fusie. Een flink aantal, maar de vereiste tweederde meerderheid werd niet gehaald en de fusie werd afgeblazen. Na een lang fusieproces werd er in 2015 ook in Zuidwolde geen fusie bereikt tussen ZZVV en Zuidwolde. Bij de Zuidwoldiger Zaterdag Voetbal Vereniging stemden 70% voor de fusie en 30% tegen. Bij de VV Zuidwolde waren 30% van de leden voor en 70% tegen. Bij Zuidwolde werd de in het fusieplan opgenomen passage dat het prestatievoetbal op zondag zou verdwijnen niet getolereerd.

Verknocht

Tim Berghuis schreef in zijn analyse ook dat de wens om op niveau te spelen groter is dan de realiteit, aangezien de tijd de clubs waarschijnlijk zou inhalen. Zou hij toen al geweten hebben dat ruim 15 jaar na dato steeds meer clubs besluiten om hun prestatieteams op zaterdag te laten spelen? Ik waag dat te betwijfelen. Maar wellicht ontkomt onze regio er ook niet aan. Ik ben wel benieuwd of er dan alsnog gefuseerd gaat worden in Balkbrug, Dalfsen, Dedemsvaart, Lutten/Slagharen, Ommen en Zuidwolde. Ik waag dat te betwijfelen. Je blijft toch verknocht aan je eigen club?

Trots

Zelf heb ik absoluut niets tegen zaterdagvoetbal. Als voetbalsportverslaggever heb ik goede contacten opgbouwd met de voetbalclubs uit de voormalige gemeente Avereest. Zeker ook met de zaterdagclubs VV Avereest en SCD ’83. Ik kwam en ik kom er graag. In mijn voetbalhart overheerst echter toch het oranje van SV Dedemsvaart, gevolgd door het rood en wit van SC Balkbrug waar ik – heel lang geleden – ook nog een aantal jaren heb gevoetbald. Twee zondagverenigingen, die het anno 2018 verrassend goed doen. SC Balkbrug is de sportieve dip te boven gekomen en is zeker niet meer het “lelijke eendje” en SV Dedemsvaart speelt niet meer tegen die, zoals Tim Berghuis destijds schreef, “nietige verenigingen”. Tegenstanders in de 2e klasse – jazeker Tim wij zijn koploper in de tweede klasse – zijn nu de wat meer gelouterde clubs zoals bijvoorbeeld SC Erica, Germanicus en VKW. Ik durf wel te zeggen dat ik trots ben op SV Dedemsvaart.

Hans Heering

Reageren