Hoogezand schrijft voor het tweede achtereenvolgende jaar zwarte cijfers en een record jubilarissen.

Geplaatst: door

HOOGEZAND – De financieel specialisten, Dennis Huizinga en Piet Pruim brachten op de Algemene Ledenvergadering (AVL) van de voetbalvereniging wederom goed nieuws.

Na eerst financieel twee enerverende jaren is Hoogezand er wederom in geslaagd zwarte cijfers te presenteren. Op de goed bezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) van maandag 9 oktober 2016 had het hoofdbestuur goed nieuws. Een batig saldo € 15.182. Ook zijn de schulden uit het verleden sterk terug gelopen. Met de Belastingdienst werd een betalingsregeling getroffen en de schuld is nu volledig ingelost. Ook de schuld aan de gemeente Hoogezand betreffende achterstallige veldhuur is sterk teruggebracht. De schuld m.b.t. de achterstallige waterschapslasten (HEF) werd voor een groot deel afbetaald.

Er blijft nog een kleine schuld over, maar penningmeester, Huizinga, van de grootste voetbalvereniging uit de gemeente Hoogezand – Sappemeer denkt dat medio 2018 de gehele schuld zal zijn ingelost. Ook werd een extra bedrag toegevoegd aan de Jubileum-pot t.b.v. het 100-jarige bestaan van de vereniging in 2022.

Met de komst van een goed geavanceerde kassa systeem en een betere controle op de inning van de contributie waren er blije gezichten in de zaal van de kantine van sportpark De Kalkwijck. ,,We kunnen weer vooruitkijken en daar mogen we met zijn allen best een beetje trots op zijn zegt het hoofdbestuur. Ook de sponsoring is binnen de rood – zwart combinatie goed opgepakt. Resultaat veel nieuwe reclameborden en reclame-doeken langs de velden.”

Kortom sportief en nu dus ook financieel heeft Hoogezand de zaakjes weer netjes op de rails. De kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en akkoord bevonden en stelden de Algemene Ledenvergadering (ALV) dan ook om decharge te verlenen en het positief resultaat over 2016-2017 toe te voegen aan de algemene reserves. Uiteraard willen de penningmeester en financieel controller wel waken dat de vereniging nooit weer in een dergelijke financiële positie terecht zal komen.

Er werden op de vergadering maar liefst 25 jubileumspeldjes uitgereikt door de voorzitter aan leden die 25, 40, 50 en zelfs 60 jaar lid van Hoogezand. 3 leden die meer dan 60 jaar verbonden zijn aan de club van toch wel uitzonderlijk worden genoemd. Wat nog wel zorgen baart is de terugloop in het aantal vrijwilligers, veel dezelfde mensen moeten het op dit moment doen. Al hoewel Hoogezand geen uitzondering is en dat diverse verenigingen met dit probleem te maken hebben, vroeg voorzitter, Peter Seip, wel nadrukkelijk aandacht hiervoor, en sloot daarmee de Algemene Ledenvergadering van Hoogezand.

Reageren