SV Marum zoekt jeugdcoördinator

Geplaatst: door

MARUM – SV Marum is met ingang van het seizoen 2017-2018 op zoek naar een Hoofd Jeugd Coördinator (HJC), die de doelstelling van de jeugdafdeling mede gestalte moet geven.

De ambitie van de vereniging is de jeugdafdeling structureel naar een hoger plan te tillen om uiteindelijk zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers te kunnen laten doorstromen naar de eerste selectie. SV Marum speelt met het eerste elftal in de zaterdag 3e klasse maar heeft ambitie om in de 2e klasse te voetballen. Het is de wens van SV Marum om alle eerste jeugdselectieteams van de bovenbouw actief te laten zijn op hoofdklasse niveau.

Rol HJC

Als Hoofd Jeugd Coördinator zet je, op basis van de in het Jeugdbeleidsplan neergelegde visie, de grote lijnen uit voor de jeugdopleiding.

Taken HJC:

Draagt het jeugdbeleidsplan uit en bewaakt dit;

Stelt een opleidingsplan op, draagt dit uit en bewaakt dit; draagt zorg voor hoge kwaliteit aan trainingen van jeugd selectieteams;

Draagt zorg voor goede basistrainingen van overige jeugdteams;

Geeft opleidingen d.m.v. clinics en workshops aan trainers van alle jeugdteams;

Organiseert informatiebijeenkomsten ten behoeve van trainers en leiders;

Rapporteert en legt verantwoording af aan JC m.b.t. de kwaliteit van trainingen en begeleiden van de jeugdteams.

Verzorgt de begeleiding/opleiding voor trainers en coaches;

Speelt een actieve rol op de velden door het beoordelen van de gegeven trainingen en het volgen van wedstrijden van onze selectieteams;

Beoordeelt selectietrainers in samenspraak met de technisch coördinatoren;

Draagt trainers selectieteams voor in samenspraak met de technisch coördinatoren;

Begeleidt het indelingsproces;

Stuurt en ondersteunt de technisch coördinatoren;

Begeleidt de overgang van de A-junioren naar de senioren.

Profiel HJC

HJC heeft een meer dan ruime ervaring om trainers/spelers op te leiden;

HJC heeft een hoge mate van inlevingsvermogen en bewaakt de doelstellingen zoals geformuleerd in het jeugdbeleidsplan;

HJC is in staat om te rapporteren, voortgangsgesprekken te voeren en vervolgstappen in gang te zetten;

HJC dient in staat te zijn een trainers-volgsysteem te ontwikkelen en te implementeren;

HJC is resultaatgericht en kan het proces bewaken;

HJC is in staat een effectief intern en extern scoutingsteam samen te stellen;

HJC heeft een netwerk waarbij hij / zij een beroep kan doen ten behoeve van de club (KNVB / BVO’s);

HJC heeft een pedagogische achtergrond.

De HJC rapporteert aan het Jeugdbestuur/Technische Commissie Jeugd. De kandidaat dient minimaal beschikbaar te zijn op de trainingsavonden en de zaterdagochtend. Uw sollicitatie met CV en motivatie kunt u voor 7 mei sturen naar de Technische Commissie Jeugd t.n.v. Gerard van der Ploeg via: vdploeg.gerard@gmail.com

Reageren